Cora Van Nieuwenhuizen

Country: Netherlands


Party: 1Vote for Cora!

Policy focus

 • Jobs
 • Trade
 • Transport

Contact Cora Van Nieuwenhuizen

Biography of Cora Van Nieuwenhuizen

De overheid creëert geen banen, dat doen bedrijven. Alleen als bedrijven kunnen groeien, komt er meer werk. Eerlijke concurrentie is hard nodig. Ik wil mij daar in Brussel hard voor maken. Voor de paprikateler uit het Westland, die in Italië flink zaken doet. Voor de transportondernemer uit Brabant, die heel Europa als werkgebied heeft. De Hema die de markt verovert in Frankrijk en Spanje. Europa moet voor hen werken, niet andersom. Brussel moet terug naar de basis; zorgen voor welvaart en veiligheid. De rest regelen we in Nederland zelf. Cora wil:
 • een Europa dat zorgt voor Nederlandse banen

 • stoppen met onnodige subsidies en fondsen

 • geldverspilling tegengaan; geen verhuiscircus meer naar Straatsburg

  Cora van Nieuwenhuizen (#2 VVD) is getrouwd, woont in Oisterwijk en heeft vier kinderen. Cora is lid van de Tweede Kamer. Daarvoor was zij gedeputeerde in de provincie Noord-Brabant en fractievoorzitter in de gemeente Oisterwijk.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CURRICULUM VITAE Cora van Nieuwenhuizen

Naam:                          Cornelia (Cora) van Nieuwenhuizen Wijbenga Geboortedatum:            12 juni 1963 te Ridderkerk Burgerlijke staat:           gehuwd, vier kinderen

OPLEIDING

1981                             Diploma VWO, Harderwijk 1987                             Doctoraal diploma Sociale Geografie Rijksuniversiteit Utrecht, afstudeerrichting Economische Geografie, bijvakken Bestuurskunde en Massacommunicatie 1987-1992                   Diverse diploma’s Nederlands Instituut voor Bank- en Effectenwezen 2008-2009                   Nyenrode Business University, gecertificeerd commissaris 2009-2010                   Tias-Nimbas University, Senior Management Strategy, Innovation, Governance

BESTUURLIJKE, POLITIEKE EN MAATSCHAPPELIJKE ERVARING

1987-begin jaren ’90     Credit Lyonnais Bank Nederland 1992-2007                    Bedrijfsvoering groepspraktijk dierenartsen/Freelance geografe 1994-2006                    Raadslid en fractievoorzitter VVD gemeente Oisterwijk 2003-2007                    Lid Provinciale Staten van Noord-Brabant, fractievoorzitter VVD 2007-2010                    Lid college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, VVD Portefeuille: Mobiliteit en Infrastructuur, Eindhoven Airport, Havenschap Moerdijk, Tracébesluiten wegen en waterwegen, Toezicht Waterschappen, Integrale handhaving Plv. Portefeuille: Financiën, Communicatie, Automatisering, P&O 2010-heden                   Lid Tweede Kamer der Staten Generaal, VVD Portefeuille: Immigratie, Asiel en Integratie  

Vertegenwoordigingen tot medio 2010

 • Voorzitter Dagelijks Bestuur en Raad van Bestuur Havenschap Moerdijk
 • Aandeelhouder provincie Noord-Brabant Eindhoven Airport
 • Lid IPO adviescommissie Mobiliteit
 • Plaatsvervangend lid Nationaal Mobiliteitsberaad
 • Lid Stuurgroep Rijn Scheldedelta
 • Lid Bestuurlijk Landelijk Overleg Milieuwethandhaving (BLOM)
 • Penningmeester stichting Landelijk Meldpunt Afvalstoffen
 • Voorzitter Provinciaal Handhavingoverleg (PHOM)
 • Lid provinciale commissie Treasury
 • Lid Comité van aanbeveling voor de Organisatie Stichting Zwembadkeur
 • Voorzitter Deskundigenpool grote infrastructurele werken (handhaving)
 • Lid regiegroep OV-Chipkaart van Ministerie Verkeer en Waterstaat namens IPO
 • Lid bestuurlijk overleg Basisnet Spoor van Ministerie van Verkeer en Waterstaat namens IPO
 • Voorzitter COVM Woensdrecht van het Ministerie van Defensie

 

Nevenfuncties tot medio 2010

 • Lid expertgroep Stedelijke Distributie voor Ministerie van Verkeer en Waterstaat
 • Lid Taskforce Stimulering Grootschalige Onderzoeksfaciliteiten voor Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Videos

No Videos found