Eva De Bleeker

Country: Belgium


Party: 5Vote for Eva!

Policy focus

  • Energy
  • Foreign affairs
  • Trade

Contact Eva De Bleeker

Biography of Eva De Bleeker

Algemeen Eva De Bleeker is geboren in Sint-Niklaas in 1974. Sindsdien is ze eigenlijk een beetje van hier naar ginder getrokken: ze deed haar humaniora in Schoten, studeerde in Brussel en ging verder studeren en werken in Groot-Brittannië. Ze volgde echter haar hart en keerde terug naar België, waar ze eerst een tijdje in Brussel woonde en werkte, maar uiteindelijk in 2004 naar Hoeilaart verhuisde. Studententijd Na de Latijn-Griekse humaniora gevolgd te hebben aan het Vita-et-Paxcollege van Schoten, besloot Eva om aan de Vrije Universiteit Brussel handelsingenieur te gaan studeren. Deze brede opleiding sloot niet alleen aan bij haar interesse in socio-economische thema’s, maar voorzag ook in vakken als recht, technologie en talen. Reeds op de universiteit was Eva politiek actief: ze vertegenwoordigde studenten in de Sociale Raad, waar ze de belangen van de studenten inzake huisvesting, studentenmaaltijden en culturele evenementen behartigde. Daarnaast was ze ook erg actief in de studentenkring, Solvay, waar ze in 1995-1996 vice-praeses van was. Eva deed haar 2de graadsjaar aan de Freie Universität Berlin (Erasmus). Na haar studies handelsingenieur volgde zij een Master in International Political Economy aan het PAIS van de University of Warwick en was ze een tijd verbonden aan de Corporate Citizenship Unit van de Warwick Business School als onderzoeker. Werk Eva begon te werken in 2001 Oxford in een onderzoeksbureau LMC international dat gespecialiseerd is in de markten van landbouwproducten en hun afgeleide producten. Ze keerde in 2003 terug naar België en werd Assistent Algemene Economie aan de VUB in de vakgroep Bedrijfseconomie en strategisch beleid. In 2005 werd Eva Manager Economic Affairs bij de Europese associatie van de voeding- en drankindustrie CIAA. Eva werkte nadien als beleidsmederwerker in het Directoraat Internationale Handel en is momenteel actief als medewerker Internationale Betrekkeingen in het Directoraat Energy. Gezin Tijdens haar studies in Brussel ging Eva geregeld wandelen in het Zoniënwoud en droomde ze ervan om ooit in die buurt te gaan wonen. Toen ze samen met haar man besloot zich te settelen, zochten en vonden ze een huis in Hoeilaart waar ze in april 2004, net voor de geboorte van hun eerste dochtertje Helena, introkken. Op 21 juni 2006 kreeg Helena er een broertje, Vadim, bij. Politiek Hoewel Eva het onmiddellijk aangenaam wonen vond in Hoeilaart, werd haar al gauw duidelijk dat Hoeilaart op een zeer conservatieve manier geleid werd en dat het beleid geen rekening hield met de maatschappelijke realiteit, met de logische ongemakken tot gevolg. Eva voelde dus al snel de politieke microbe weer kriebelen en nam contact op met de VLD afdeling van Hoeilaart. Ze werkte er mee aan het VLD programma en werd voorzitter van Jong VLD Hoeilaart. Eva stelde zich kandidaat voor de gemeenteraadsverkiezingen in oktober 2006 omdat ze er mee wilde voor zorgen dat Hoeilaart een levendige, moderne gemeente zou worden, met een brede waaier aan voorzieningen die voor iedere bevolkingsgroep, dus ook de jongeren en de jonge gezinnen, toegankelijk zijn. Sinds 1 januari 2007 is Eva verkozen in de gemeenteraad. Van 2007-2012 was ze fractieleider voor Open-VLD. Sinds 2013 i ze schepen van Sport, Onderwijs, Kinderopvang & Gezin Wonen, Energie, Integratie & Vlaams karakter. “Vanaf de eerste dag dat we in Hoeilaart wonen, voel ik me er thuis. Toch realiseerde ik snel dat de beleidsvoerders in Hoeilaart geen rekening hielden met de realiteiten van de huidige samenleving. Zo was de dienstverlening van de gemeente niet afgesteld op jonge werkende mensen en op minder traditionele gezinssituaties, er was geen lange-termijn beleid om de jongeren in Hoeilaart te houden en bepaalde verkeers- en andere knelpunten in de gemeente werden gewoon “aanvaard” zonder naar moderne, doeltreffende alternatieven te zoeken. Toen Eva me dit vaststelde, dacht ze dat er twee dingen waren die ze kon doen: ofwel ook gewoon de zaken aanvaarden en alles laten zoals het was, ofwel zichzelf in te zetten voor haar gemeente en te proberen de dingen echt te verbeteren. Misschien klinkt het een beetje naïef, maar dat is werkelijk de reden waarom ze nu een belangrijk deel van mijn tijd aan de politiek besteed” Vrije Tijd Het grootste deel van haar vrije tijd probeert Eva door te brengen met haar twee kinderen. Ze gaan graag wandelen in het Zonienwoud, spelen in de tuin of gaan naar een van de vele activiteiten die in Hoeilaart en omgeving georganiseerd worden. Eva sport graag (lopen, spinnen, fitness). Daarnaast gaat Eva graag iets eten of drinken met vrienden... van de discussies die daar mee gepaard gaan, kan ze echt genieten.

Videos

No Videos found