Kristina Siig

Country: Denmark


Party: 1Vote for Kristina!

Policy focus

  • Democracy
  • Human rights & Civil liberties

Contact Kristina Siig

Biography of Kristina Siig

Politisk
  • EU er et stærkt samarbejde mellem stater. Det er hvad det er nu, og det er hvad det skal være på sigt, men vi skal komme tættere på hinanden, blive bedre til det og få mere ud af det. Det første skridt til det er at komme af med forbeholdene.
  • EU skal handle mere om rettigheder for personer end forpligtelser mellem stater. Det gør EU faktisk allerede langt hen ad vejen, men det er  en vej, vi kan gå længere hen ad. Hvor mange ved for eksempel, at man har ret til at søge behandling i et andet EU-land, hvis den danske venteliste er for lang, og at det ikke er noget, regionen kan sige nej til ud fra økonomiske hensyn, hvis det er lægeligt begrundet? Sundhedsministeren gør i hvert fald ikke...
  • EU skal af med sit "vedkommenhedsunderskud". Hvis ikke vi kan gøre EU mere vedkommende, får EU-modstanderne ret i, at der er et demokratisk underskud i EU. Ikke rent juridisk, men på grund af manglende debat. Demokrati uden debat er en tom skal.
Privat
  • Jeg er lektor dr. juris i international shipping/handel/konfliktløsning ved Juridisk Institut ved Syddansk Universitet.
Personligt
  • Engelsk gift, mor til tre (synes jeg selv) rimeligt velintegrerede tosprogede andengenerationsindvandrere og bosat på Sydfyn.

Videos

No Videos found