Renata Šeperić Petak

Country: Croatia


Party: 3Vote for Renata!

Policy focus

  • Economy
  • Foreign affairs

Contact Renata Šeperić Petak

Biography of Renata Šeperić Petak

Rođena 1965. godine u Zagrebu, završila Metropolitan University u Londonu i Moskovsko državno sveučilište Lomonosov, po struci europeolog. Usavršavala se u raznim ekonomskim i policy područjima, radila u USAIDU kao savjetnica za javne politike i regionalni razvoj. Od 2000.  do 2003. godine bila pomoćnica ministra gospodarstva za strana ulaganja i slobodne zone. Vlasnica je konzultantske kuće Logička matrica d.o.o. u Zagrebu koja se bavi programima i fondovima EU te ruralnim i regionalnim razvojem. Članica je Predsjedništva HSLS-a i nacionalna predsjednica Liberalki.

Videos

No Videos found