Sanja Rukavina

Country: Croatia


Party: 3Vote for Sanja!

Policy focus

  • Economy
  • Environment

Contact Sanja Rukavina

Biography of Sanja Rukavina

Rođena je godine 1965, diplomirala na Agronomskom fakultetu Sveučilište u Zagrebu. Predsjednica je udruge Regionalni razvojni edukacijski centar “Primus Fortissimus” u Ozlju i članica Upravnog odbora udruge LEADER  - mreža Hrvatske. Voditeljica je Odsjeka za poljoprivredu, ribarstvo, lovstvo, šumarstvo, vodno gospodarstvo, promet i pomorsko dobro u Upravnom odjelu za gospodarstvo Ličko-senjske županije. Ima bogato iskustvo u pripremi dokumentacije i provedbi postupka za davanje koncesija raznim granama gospodarstva.  Članica je HSLS-a.

Videos

No Videos found